Jonsent AB (JONSENTAB) bildades 2017 av Jolanta Asp, en civilekonom som tidigare ägde butiken Guldmagasinet i Göteborg. Hon har även arbetat som säljare och i chefspositioner inom försäljning för företag i guld- och kemibranschen.

Genom kontakter i entreprenadbranschen beslutade hon att starta JONSENTAB för att hyra ut personal, grävmaskinister och anläggare. Själv sköter hon ekonomi och administration i eget och andras bolag. Under 2018 beslutades att köpa in en grävmaskin då efterfrågan på denna tjänst uppstått.

År 2019 bildades JONSENTAB Entreprenad AB för att renodla och skilja på verksamheterna. Jonsent AB är moderbolag och står för konsult- ekonomi- och administrationsverksamheten. JONSENTAB Entreprenad AB är ett renodlat maskin- och markentreprenadföretag.

© Copyright - Jonsent AB 2019